مرد شماره یک من

مرد شماره‌ی یک من در عرصه‌ی شعر و ادبیات و معرفت و فرهنگ و شعور و عشق و عاشقی و هر چی چیز خوب و قشنگ تو این دنیا هست اون کسیه که گفته: می‌گفتمت که جانی دیگر دریغم آید گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی

ادامه مطلب