عکاسی دراماتیک

در این ویدئوی آموزشی به بررسی سبک عکاسی دراماتیک می پردازیم و ویژگی های عکس دراماتیک را مورد بررسی قرار میدهیم. سپس از یک سوژه ی نمونه عکسی دراماتیک می گیریم و در پایان چند نمونه عکس دراماتیک را با هم مرور می کنیم تا با این سبک از عکاسی بهتر‌ آشنا شویم.

ادامه مطلب