بایگانی برچسب برای: هیجان انگیز

بعضی آدم‌ها هم هستند كه مهم نيست چه اتفاقی افتاده باشد؛ چقدر بزرگ، چقدر هيجان انگيز، چقدر ناراحت‌كننده يا چقدر هر چيزِ ديگر؛ اين آدم‌ها همواره نقشِماسترا به خوبي ايفا می‌كنند، آن هم از نوع بسيار كم چرب.