بایگانی برچسب برای: نماندن

اگر مانده بودی…

اگر مانده بودی، دمی را بی تو نمی ماندم