بایگانی برچسب برای: نماندن

اگر مانده بودی، دمی را بی تو نمی‌ماندم.