بایگانی برچسب برای: منفی

بعضی آدم‌ها هم هستند که بی‌وقفه تلاش می‌کنند خودشان را از تو و هر آدم دیگری که می‌شناسند، در هر زمینه‌ای که ممکن باشد، تیره بخت‌تر نشان دهند و آنقدر این کار را کرده‌اند که باورشان شده حداقل تا شعاع چند کیلومتری اطراف آنها و حداقل میان تمام ِ آدم‌هایی که می‌شناسند کسی بدبخت‌تر از آنها نیست. طوری که آدم فکر می‌کند نکند به بدبخت‌ها جایزه‌ای چیزی می‌دهند.

ردپای ِ انرژی منفی‌شان تا ماه‌ها و گاهاً تا سالها در زندگی آدم باقی می‌ماند. از این قبیل آدم‌ها باید دوری کرد که بسیار خطرناکند.