مسئول خودت باش

مسئول خودت باش

در تمام عمرم خودم رو مسئول دونستم؛ مسئول اينكه انسانهای گرسنه درجهان وجود دارند، اینکه حيواناتِ بیگناه كشته ميشن، اینکه بچه ها مجبورن کار کنن، اینکه طبیعت داره از بین میره... مسئول رفع مشکلات دوستانم، مسئول خوشبختی و‌ حال خوب عزیزانم... باورم شده بود كه می‌تونم، كه از من برمياد، كه اصلا «باید» یه کاری بکنم. فکر می‌کردم مسئول به دنیا اومدم و باید به مسئولیتم عمل کنم، فکر می‌کردم خدا خوابش برده و تمام مسئولیتش افتاده گردن من. انقدر شونه‌هام رو با بار مسئولیتِ جهان سنگین کردم که یادم رفت چقدر در مقابل خودم مسئولم. خیلی طول کشید تا فهمیدم هیچ کس مسئول...

ادامه مطلب