بایگانی برچسب برای: ما آدمیم

مو آن رندم که عصیان پیشه دیرم
به دستی جام و دستی شیشه دیرم

اگر تو بیگناهی رو ملک شو
من از حوا و آدم ریشه دیرم

در تکمیل فرمایشات بابا طاهر جان باید بگم که
ما هم با موسیقی درِ پیتی قر میدیم،
هم میریم تئاتر کمدی می‌بینیم می‌خندیم،
هم دورِ هم بودن با اعضای خانواده رو به شب شعر ترجیح میدیم.

باکلاس شمایی، جایزه‌اش هم مال شما 🤭