گل های بهاری

ماه اسفند را چگونه بگذرانیم؟

عزيز دلم داره مياد؛ اسفند جانم رو ميگم. اسفند از نظر من يه ماه خاصه، ماهي كه بايد تمام هوش و حواست فقط پيِ خودت باشه و فقط كارهايي رو بكني كه حالت رو خوب مي كنن. وقتت رو صرف تميز كردن خونه نكن (البته اگه تميز كردن خونه حالت رو خوب مي كنه كه يه بحث ديگه است). اگه روي شيشه هاي خونه مون خاك نشسته باشه هيچ ايرادي نداره، اما اگه با حال خوب به استقبال سال جديد نريم خيلي ايراد داره. بريم بيرون قدم بزنيم، بوي عيد رو توي عمق ِ ريه هامون جا بديم، به عالم و آدم لبخند...

ادامه مطلب