بایگانی برچسب برای: عاشق نبودن

عاشقت بودن سخت است، عاشقت نبودن از آن هم سخت‌تر.