عشق استاد بدل کردن معمولی ترین ها به نایاب ترین هاست

عشق استادِ بدل کردن معمولی‌ ترین‌ها به نایاب ترین‌ها

در یکی از معمولی‌ترین روزهای زندگیت که معمولی‌ترین صبحانه‌ات را خورده‌ای، معمولی‌ترین لباست را به تن کرده‌ای، معمولی‌ترین مکالمات را رد و بدل کرده‌ای، معمولی‌ترین روز کاری‌ات را گذارنده‌ای…… عاشق می شوی.... آنچنان عاشق می‌شوی که دیگر هیچ چیزی در نگاهت معمولی نخواهد بود و عشق استادِ بدل کردن معمولی‌‌ترین‌ها به ناياب‌ترين‌هاست.

ادامه مطلب