بایگانی برچسب برای: سپاسگزاری مسیر رسیدن به خواسته ها

“تحقق خواسته‌ها به شکلی بسیار دقیق و سریع”

در این ویدئو، در مورد تکنیکی صحبت کردم که بسیار سریع و با دقت بسیار بالایی من رو به خواسته‌هام می‌رسونه به طوریکه همه چیز دقیقا طوری پیش میره که من از قبل خواستم.

من برای هر خواسته‌ای، چه خواسته‌های کوچک و چه خواسته‌های بسیار بزرگ از این تکنیک استفاده می‌کنم و مطمئنم که هر کسی استفاده کنه بدون شک از نتایجش شگفت‌زده میشه.