عشق را تجربه کن

عشق را اگر تجربه كرده باشي مي داني كه چگونه نرم و آرام ته نشين مي شود در عميق ترين و پنهاني ترين لايه هاي وجودت و همان عميق ترين لايه ها با هر تلنگري به لرزه در مي آيند و هر آن زلزله اي چند ريشتري از اعماق وجودت به سطح مي آيد؛ با هر نگاهي، با هر كلامي و با هر لمسي. عشق را اگر تجربه كرده باشي مي داني كه چگونه ذره هايي كه در طولِ سالها در كنار هم قرار مي گيرند تبديل مي شوند به عجيب ترين و ماندگارترين اتفاق زندگي ات. عشق را اگر تجربه...

ادامه مطلب