بایگانی برچسب برای: دل

مشام ِ دلم ردّ ِ عطر ِ تو را جستجو می‌کند.