تجربه ی دنیای جدید

هر جای دنیا که بروی خودت را با خودت می‌بری؛ خودت را با تمام افکار، باورها و عادت‌هایت. دنیای جدیدی که می‌خواهی تجربه کنی باید اول در درونت شکل بگیرد.

ادامه مطلب