بیننده ی بدون قضاوت

توي يوگا يه اصطلاحي داريم به اسم "دارشا"، يعني "بيننده ي بدون قضاوت". ازت ميخوان كه نسبت به بَدَنت دارشا باشي، يعني از اثر  ِحركات روي بدنت و همين طور از تمام حس هايي كه داري "فقط" آگاه باشي بدون اينكه بخواي بدنت رو قضاوت كني. اگه بتونيم در تمام ِ زندگيمون دارشا باشيم حالمون خيلي خوب خواهد بود. اينكه ناظرِ اتفاقات زندگيمون و هر حسي كه در هر لحظه داريم باشيم بدون اينكه بخوايم خودمون رو مورد قضاوت قرار بديم. ياد بگيريم كه دائماً خودمون رو پشت ميز محاكمه نَشونيم و به خاطر  ِ هر اتفاقي خودمون رو روانه ي...

ادامه مطلب