بایگانی برچسب برای: بی تو

اگر مانده بودی، دمی را بی تو نمی‌ماندم.