بایگانی برچسب برای: اگر مانده بودی

اگر مانده بودی، دمی را بی تو نمی‌ماندم.