آدم ِ زنده رشد می کند

شیر گرم می کنم، کمی دارچین و زنجبیل می ریزم و یک قاشق سبوس برنج. می گویند برای موها خوب است، رشد موهایم انگار متوقف شده است، از آخرین باری که کوتاهشان کرده ام بیشتر از دو ماه می گذرد اما سنگ بترکد یک سانتی متر رشد کرده اند. خواهرم گفت برای تو چه فرقی دارد؟ تو که بلند بشوند دوباره کوتاهشان می کنی!! اما فكر مي كنم فرق دارد. مو است دیگر، باید بلند شود حتی اگر بخواهی دوباره کوتاهش کنی. باید ببینی که بلند می شود. باید شاهد رشد کردنش باشی. اگر احساس کنی رشدش متوقف شده است وحشت می کنی. وقتی رشد می کند یعنی...

ادامه مطلب