جنگ داخلی

تمام جنگ‌های عالم جنگ‌های داخلی‌اند... هیچ جنگی خارجی نیست. آدم‌ها با خودشان می‌جنگند؛ با آن بخش از خودشان که نمی‌توانند بپذیرند بخشی از آنهاست و جنگ‌ها تنها زمانی پایان می‌یابند که آدم‌ها تا سنگرهای «پذیرش» عقب‌ نشینی کنند.

ادامه مطلب

درون ِ آدم ها

در درون ِ هر آدم باشعوری یک آدم بی شعور نهفته است که اگر زیادی تحریک شود خودش را نشان خواهد داد. اما بر عکسش صادق نیست. یعنی در درون ِ هیچ آدم بی شعوری یک آدم باشعور نهفته نیست. پس هیچ گاه نباید انتظار ظهورش را داشت.

ادامه مطلب

تغییرپذیر باشیم

مثلِ این لوبیاهایی نباشیم که سه روز خیسشون می کنی،‌ بیست و چهار ساعت می پزیشون،‌ باز هم خیره خیره بهت نگاه می کنن و کوچکترین تغییری نمی کنن. تغییر پذیر باشیم. ??

ادامه مطلب

عروسی

عروسی می گیریم که هدیه بگیریم. هدیه هامان را می فروشیم که بدهی های عروسی مان را بدهیم. معامله ی جالبی است.

ادامه مطلب

آدم های ماست

بعضي آدم ها هم هستند كه مهم نيست چه اتفاقي افتاده باشد؛ چقدر بزرگ، چقدر هيجان انگيز، چقدر ناراحت كننده يا چقدر هر چيزِ ديگر؛ اين آدم ها همواره نقشِ "ماست" را به خوبي ايفا مي كنند، آن هم از نوع بسيار كم چرب.

ادامه مطلب