روزانه‌نگاری – چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

نکات امروز: با کلام خود گناه نکنیم دهانمان را جز برای گفتن کلام مثبت باز نکنیم کلام را محتاطانه خرج کنیم بذرهای منفی را در درون خودمان و دیگران نکاریم کارگاه به شدت گرم و شرجی بود. یک پنکه به سالن اضافه کردیم که کمی هوا را جابه‌جا می‌کرد و کمی احساس بهتری ایجاد می‌کرد اما همچنان تحمل اوضاع سخت بود. یکی از دخترها مسئولیت چای را به عهده گرفته و انصافا از وقتی فقط او چای دم می‌کند کیفیت چای در کارگاه بسیار بالاتر رفته. سفارشی داریم که باید بیرون برود، بنابراین فردا هم باید بروم کارگاه. امروز در کارگاه به این موضوع فکر می‌کردم که تا به حال چقدر در زندگی‌ام با کلامم مرتکب گناه شده‌ام؛ گناه کردن با کلام یعنی بذرهای منفی را در درون خودت یا دیگران بکاری. حالا بسته به اینکه چقدر خاک درونت برای پرورش دادن بذرهای منفی حاصلخیز باشد، این بذرها در درون تو رشد می‌کنند و زندگی‌ات را نابود می‌کنند. مثلا چند بار تا به حال به خودت گفته‌ای که عرضه نداری؟ که زیبا نیستی؟ که توانمند نیستی؟ و خیلی چیزهای دیگر... قاضی درون تو آماده است تا این حرف‌ها را بشنود و شروع کند به قضاوت کردن تو. حالا ما همین بذرهای منفی را خواسته...

ادامه مطلب