جنگ بر سر آسمان

در جاده می‌رفتیم، از یک سمت ماه بالا آمده بود و از سمت دیگر خورشید در حال پایین رفتن بود. یک نیمه‌ی آسمان تاریک بود و یک نیمه‌ی دیگر روشن ماه و خورشید همزمان در آسمان بودند، گویی دو هَوو بودند که بر سر آسمان می‌جنگیدند در نهایت وقتی خورشید غروب کرد ابرها هم روی ماه را پوشاندند. هیچ کدامشان صاحب آسمان نشدند

ادامه مطلب

منطقی‌ترین ابله روی زمین

تازگی‌ها به این نتیجه رسیده‌ام که تمام حرفهایم به شدت منطقی هستند و همین‌طور تمام فکرهایم، تمام رفتارهایم، تمام تصمیماتم و تمام زندگی‌ام. احتمالا من منطقی‌ترین ابله روی زمینم…

ادامه مطلب