مریم کاشانکی - آموزش عکاسی و نورپردازی

آزادی…

پرنده‌هایی که گروهی پرواز می‌کنند جلوه‌ی زیبایی را در آسمان پدید می‌آورند. اما من پرنده‌هایی را که به تنهایی پرواز می‌کنند بیشتر دوست می‌دارم؛ آنها جسارت بیشتری دارند، آنها برای آزادی ارزش بیشتری قائلند.

ادامه مطلب