• 😂😂😂
  مهم اینه که من همیشه به یادت بودم، سوغاتی یعنی به یاد آدم بودن دیگه اینکه به دست آدم برسه حتما یا نه با خداست 😂 مخصوصا اگر دوستت من باشم و کم برم خرید.

  • عزیزم مهم این نیست که کم می‌ری خرید یا زیاد؛ تو رفته بودی خرید، خرید هم کرده بودی، از قضا واسه من هم خریده بودی، یعنی اسم من روش بوده، اما شوهرش دادی به کس دیگه. اون سهم من بود، عشق من بود که شوهرش دادی رفت. اگر کلن نرفته بودی خرید که مشکلی نبود. اگر هم از اول اسم المیرا جونت روش بود باز هم مشکلی نبود. به عشق یه نفر دیگه که چشم نمی‌داشتم. اما من چطوری می‌تونم از چنین چیزی بگذرم؟!
   (یعنی حال می‌کنی چه تراژدی‌ای ساختم ازش 😄😄)

  • همیشه به یادم بودی، سوغاتی هم یعنی به یاد آدم بودن… فقط نمی‌دونم چرا اون چیزی که قرار بود نشان‌دهنده‌ی این توجه تو باشه الان توی گوش یه نفر دیگه است!!!

   نمی‌دونم من الان منطق این داستان رو نمی‌گیرم یا چی، فقط می‌دونم که یه جای کار می‌لنگه 🤨😟🤔