تخم همه چیز را بشر خورده

آن چیزی که تخم ِ همه چیز را میخورد ملخ نیست، بلکه بشر است. از تخم ِ مرغ گرفته تا تخم ِ بلدرچین، تخم ِ کبوتر، تخم ِ غاز، تخم ِ شتر مرغ، از آن طرف تخم ِ کدو، تخم ِ هنداونه، تخم ِ کتان، تخم ِگشنیز، تخم ِ شربتی و ….و حتی تخم ِ ماهی. تخم ِ ماهی آخه؟؟؟؟!!!!!

مطمئناً اگر دایناسورها زنده بودند تخم ِ دایناسورها هم الان جزء این لیست بود. چه می شود اگر موجودات دیگر تصمیم بگیرند تخم ِ بشر را بخورند؟

ادامه...

توصیفِ ریدن

چگونگی ِ ریدنش به سطح وسیعی از ما را چگونه توصیف کنم که کمتر ریدمال به نظر بیاید و من کمتر عنی به نظر بیایم. بی خیال اصلا، بگذار شفاف باشم، بدجوری به ما رید

ادامه...