دسته بندی: بی ادبانه نگاری

دیوث ها

دنیا را دیوث ها فرا گرفته اند….

بیشتر بخوانید

تخم همه چیز را بشر خورده

آن چیزی که تخم ِ همه چیز را میخورد ملخ نیست، بلکه بشر است؛ از تخم ِ مرغ گرفته تا تخم ِ بلدرچین، تخم ِ کبوتر، تخم ِ غاز، تخم ِ شتر مرغ، از آن طرف تخم ِ کدو، تخم ِ هنداونه، تخم ِ کتان،‌ تخم ِ‌گشنیز، تخم ِ ریحان و ….و حتی تخم ِ ماهی. تخم ِ ماهی آخه؟؟؟؟!!!!! مطمئناً

بیشتر بخوانید

Fucking lie

Fuck the past, fuck the future. Enjoy the moment, the rest is just a fucking lie.

بیشتر بخوانید

توصیفِ ریدن

چگونگی ِ ریدنش به سطح وسیعی از ما را چگونه توصیف کنم که کمتر ریدمال به نظر بیاید و من کمتر عنی به نظر بیایم. بی خیال اصلا، بگذار شفاف باشم، بدجوری به ما رید. 

بیشتر بخوانید

دزدی کردن

این ملت دزدی را هم می کنند، چه برسد به بقیه ی کردنی ها.

بیشتر بخوانید