پریشانی موهایت، پریشانی من

گم می شود در پریشانی موهایت تمام ِ‌پریشانی ام

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات ارزشمند خود را با من در میان بگذارید