عاشقت بودن یا عاشقت نبودن!!!!

عاشقت بودن سخت است، عاشقت نبودن از آن هم سخت تر

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات ارزشمند خود را با من در میان بگذارید