سنگینی بار سکوتت آبان ۶, ۱۳۹۴ – نوشته شده در بخش: درون نگاری – برچسب ها: , , , ,

سنگینی بار ِ نگاه ِ توأمان با سکوتت سنگین تر بود از سنگینی بار این همه بغض که در نبودت به گلو فشردم.

درباره ی مریم کاشانکی

من زندگی کردن را ذره ذره یاد گرفتم. دهه ی سوم زندگی ام سرآغاز تحولی بزرگ در من بود؛ کشف مسیرهای جدید، کشف شاد بودن و لذت بردن از اتفاقات ریز و درشت، کشف عاشقی، کشف ساده گرفتن زندگی، کشف خندیدن از ته دل، کشف خود را دوست داشتن و خلاصه کشف هر چیزی که می توانست از من‌ آدم بهتری بسازد.

« آنچه ما را غریبه کرد
تو هرگز نفهمیدی »