دزدی کردن

این ملت دزدی را هم می کنند، چه برسد به بقیه ی کردنی ها.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply