خسته ام !!!

من از نبودن ها خسته ام،

از بودن های عین ِ نبودن خسته ام.

از حرفهایی که زده می شوند خسته ام، از حرفهایی که باید زده شوند اما نمی شوند خسته ام.

من از پیوندها خسته ام، پیوند هایی آنقدر سست که با نگاهی تلخ پاره می شوند و آنقدر محکم که همیشگی اند.

من از تکرارها از یادآوریها خسته ام.

از مثلا محبت های بی سروته، از همراهی های نصفه و نیمه، از کنجکاویهای تاسف آور، از دیدارهای اجباری، از مکالمات بی هدف،

من از دلخوریها خسته ام.

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید