تخم همه چیز را بشر خورده

آن چیزی که تخم ِ همه چیز را میخورد ملخ نیست، بلکه بشر است؛ از تخم ِ مرغ گرفته تا تخم ِ بلدرچین، تخم ِ کبوتر، تخم ِ غاز، تخم ِ شتر مرغ، از آن طرف تخم ِ کدو، تخم ِ هنداونه، تخم ِ کتان، تخم ِگشنیز، تخم ِ ریحان و ….و حتی تخم ِ ماهی. تخم ِ ماهی آخه؟؟؟؟!!!!!

مطمئناً اگر دایناسورها زنده بودند تخم ِ دایناسورها هم الان جزء این لیست بود. چه می شود اگر موجودات دیگر تصمیم بگیرند تخم ِ بشر را بخورند؟

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply