بیننده ی بدون قضاوت

توی یوگا یه اصطلاحی داریم به اسمدارشا، یعنیبیننده ی بدون قضاوت“. ازت میخوان که نسبت به بَدَنت دارشا باشی، یعنی از اثر  ِحرکات روی بدنت و همین طور از تمام حس هایی که داریفقطآگاه باشی بدون اینکه بخوای بدنت رو قضاوت کنی.

اگه بتونیم در تمام ِ زندگیمون دارشا باشیم حالمون خیلی خوب خواهد بود. اینکه ناظرِ اتفاقات زندگیمون و هر حسی که در هر لحظه داریم باشیم بدون اینکه بخوایم خودمون رو مورد قضاوت قرار بدیم.

یاد بگیریم که دائماً خودمون رو پشت میز محاکمه نَشونیم و به خاطر  ِ هر اتفاقی خودمون رو روانه ی سلول انفرادی نکنیم. وکیل مدافع خودمون باشیم نه قاضی و دادستان خودمون.

هیچ کس به ما نزدیکتر از ما نیست؛ نه پدر و مادرمون، نه همسرمون، نه فرزندمون و نه هیچ کس دیگه. اگه ما نتونیم با خودمون مهربون باشیم هیچ کس دیگه ای هم نمی تونه.

امسال تمرکز کردم رویدوست داشتن ِ خودو از اونجاییکه کاملا با این مفهوم غریبه ام خیلی سخت دارم پیش میرم، اما تلاش می کنم که هر روز کمی بیشتر از قبل خودم رو دوست داشته باشم و امیدارم روزی برسه که این حس رو عمیقا تجربه کنم. اینکه نسبت به خودم یه دارشای مهربون باشم.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید