بخند

نخندی هم می گذره، اما اگه بخندی خوش می گذره”. 😀

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید