آنچه ما را غریبه کرد

آنچه تو را با من و مرا با دنیا غریبه کرد، همان چیزی بود که قرار بود ما را با زندگی آشنا کند

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

لطفا نظرات خود را با من در میان بگذارید